Μεγάλη επιτυχία του ΜΙΘΕ στον "Ηράκλειτο ΙΙ"

Επτά υποψήφιες και υποψήφιοι διδάκτορες του τμήματός μας επελέγησαν για την τιμητική υποτροφία «Ηράκλειτος II» που είχε προκηρύξει το Υπουργείο Παιδείας σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Ένωση, στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση & Διά Βίου Μάθηση» του ΕΣΠΑ. Το ποσοστό επιτυχίας του Τμήματός μας ήταν διπλάσιο του μέσου όρου του Πανεπιστημίου Αθηνών.

Οι 7 υποψήφιοι/ες διδάκτορες βαθμολογήθηκαν με Άριστα και θα λάβουν υποτροφία ύψους €45.000 ο/η καθένας/μία, για 36 μήνες, για να εκπονήσουν τη διδακτορική τους διατριβή.

Οι 7 επιτυχόντες/ούσες είναι (με αλφαβητική σειρά):

• Η Αναστασία Βενέτη με θέμα «Λογικές Ερμηνείες για Τύπους με Τομή και Ένωση» (επιβλέπων: Γιάννης Στεφάνου)

• Η Κατερίνα Βλαντώνη με θέμα «Τεχνολογικά Ατυχήματα και η Έννοια της Διακινδύνευσης» (επιβλέπων: Τέλης Τύμπας)

• Η Κατερίνα Γριμάνη με θέμα “Labour Market & Health: Theoretical, Empirical & Cognitive Aspects” (επιβλέπων: Σταύρος Δρακόπουλος)

• Ο Αναστάσιος Καρακατσάνης με θέμα «Θεωρίες Αρετών: Ιστορική Αναδρομή και Συγχρονική Αξιολόγηση» (επιβλέπων: Στέλιος Βιρβιδάκης)

• Ο Μιχάλης Νικολάου με θέμα «Επί του Προβλήματος του Ρεαλισμού και της Έννοιας της Αλήθειας στην Κβαντική Μηχανική» (επιβλέπων: Βασίλης Καρακώστας)

• Η Γιούλη Φωκά-Καβαλιεράκη με θέμα “Consent as a Rational Choice: A Philosophical, Institutional and Empirical Approach” (επιβλέπων: Αριστείδης Χατζής)*

• Η Marie Dupond με θέμα «Gaspard Monge, 1795-1799: Η Ανέκδοτη Αλληλογραφία ενός Πολιτικά Στρατευμένου Μαθηματικού την Περίοδο της Γαλλικής Επανάστασης» (επιβλέπων: Γιάννης Χριστιανίδης)

* Αντικατάσταση επιβλέποντος (με τον Καθ. Διονύσιο Αναπολιτάνο) μετά από παραίτηση του Καθ. Α. Χατζή που έκανε δεκτή η Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης του Τμήματος, στις 21 Σεπτεμβρίου 2011.