Μάνια Γεωργάτου: Oι σπουδές μου στο ΜΙΘΕ είχαν ως αποτέλεσμα την κατάκτηση ενός ιδιαίτερα εξειδικευμένου αλλά και συναρπαστικού σώματος γνώσεων

Η Μάνια είναι βιολόγος. Η επιθυμία της να προσεγγίσει ιστορικά αλλά και φιλοσοφικά την επιστήμη την οδήγησε στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα του ΜΙΘΕ για την Ιστορία και Φιλοσοφία της Επιστήμης και της Τεχνολογίας. Στη συνέχεια, με διάθεση να ανακαλύψει και να εμβαθύνει περισσότερο σε ζητήματα που αφορούν φιλοσοφικά και μεθοδολογικά προβλήματα της επιστήμης εν γένει, και της βιολογίας ειδικότερα προχώρησε στην εκπόνηση της διδακτορικής της διατριβής. Η Μάνια είναι καθηγήτρια Βιολογίας στη μέση εκπαίδευση και διδάσκει στο 2ο Πειραματικό Γενικό Λύκειο Αθήνας.
Αναμφισβήτητα, οι σπουδές μου στο ΜΙΘΕ είχαν ως αποτέλεσμα την κατάκτηση ενός ιδιαίτερα εξειδικευμένου αλλά και συναρπαστικού σώματος γνώσεων. Κυρίως όμως, η φιλοσοφική παιδεία έτσι όπως με συστηματικό τρόπο υπηρετείται στο ΜΙΘΕ επέτρεψε την κριτική, αναλυτική εμβάθυνση της επιστήμης που είχα σπουδάσει και κατά συνέπεια συνέβαλε στην ουσιαστική αλλαγή οπτικής προς τη βιολογία ως επιστημονικό αντικείμενο και περιεχόμενο της διδακτικής διαδικασίας. Η φιλοσοφική και σφαιρική θέαση του αντικειμένου ενίσχυσε τα διδακτικά μου εφόδια και αυτό πιστεύω ότι συνέβαλε καθοριστικά στην προσπάθεια η διδακτική πράξη να γίνει πιο ενδιαφέρουσα, με βοήθησε να αποφεύγω τα στερεότυπα και να αποδίδω το μάθημα με απλό και κατανοητό τρόπο.