Περσεφόνη Καρανίκα: Το ΜΙΘΕ δεν μου πρόσφερε στείρα γνώση αλλά καλλιέργησε την κριτική μου ικανότητα

Η Περσεφόνη μετά το ΜΙΘΕ έλαβε το μεταπτυχιακό δίπλωμα Ευρωπαϊκών και Διεθνών Σπουδών από το Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης του Πανεπιστημίου Αθηνών. Έκανε την πρακτική της άσκηση στο Γραφείο Ειδικού Συμβούλου Ελληνικού Σχεδίου Ανασυγκρότησης των Βαλκανίων του Υπουργείου Εξωτερικών και πέρασε μετά από εξετάσεις στη Διπλωματική Ακαδημία του Υπουργείου. Η πρακτική της άσκηση έγινε στην Ελληνική Πρεσβεία στο Βουκουρέστι και σήμερα είναι Διπλωματικός υπάλληλος με βαθμό Γραμματέα Πρεσβείας Γ΄ στη Διπλωματική Ακαδημία του Υπουργείου Εξωτερικών.
Το ΜΙΘΕ μου προσέφερε τα απαραίτητα εργαλεία για να αναπτύξω ικανότητες και δεξιότητες και όχι απλώς να συσσωρεύσω στείρα γνώση. Καλλιέργησε την κριτική μου ικανότητα, συγκρότησε τη σκέψη μου και μου δίδαξε τη λογική και μεθοδολογία της Επιστήμης, και, κατά συνέπεια, κάθε επιστήμης. Μου έδωσε τα εφόδια για να μπορώ να ανταπεξέρχομαι σε προκλήσεις και να γνωρίζω πώς να χειρίζομαι κάθε πρόβλημα προς επίλυση. Μου έμαθε ότι η γνώση μπορεί εύκολα να αποκτηθεί, αρκεί να γνωρίζει κανείς πώς να ψάξει να την βρει.