Σύνη Δόξα: Στο ΜΙΘΕ καλλιέργησα και ανέπτυξα την ικανότητα της συνθετικής σκέψης

Η Σύνη μετά το ΜΙΘΕ συνέχισε τις σπουδές της στο Πανεπιστήμιο του Nottingham στη Μεγάλη Βρετανία. Συγκεκριμένα το αντικείμενο σπουδών της ήταν η Εργασιακή & Οργανωσιακή Ψυχολογία (MSc in Work & Organisational Psychology). Μετά το πέρας των μεταπτυχιακών της σπουδών επέστρεψε στην Ελλάδα όπου ξεκίνησε να εργάζεται στο τμήμα Ανθρωπίνων Πόρων της εταιρίας Open24 (θυγατρικής του τραπεζικού ομίλου Eurobank EFG). Πλέον κατέχει τη θέση της Υπεύθυνης Προσλήψεων ενώ παράλληλα αναλαμβάνει ή/και συμμετέχει σε διάφορα projects που αφορούν στο ανθρώπινο δυναμικό της εταιρίας.
Το εύρος των δυνατοτήτων για περαιτέρω ακαδημαϊκή και επαγγελματική εξέλιξη που προσφέρονται με την ολοκλήρωση σπουδών στο ΜΙΘΕ θεωρώ ότι είναι αδιαμφισβήτητο και δεν θα ήθελα να σταθώ σε αυτό. Μεγάλη σημασία για μένα έχει το γεγονός ότι μέσα από αυτό το τμήμα καλλιέργησα και ανέπτυξα την ικανότητα της συνθετικής σκέψης. Η ποικιλία των θεμάτων με τα οποία έρχονται σε επαφή οι φοιτητές δίνουν τη δυνατότητα της κατανόησης πιθανών συσχετίσεων μεταξύ αρχών και θεωριών δίνοντας μια πιο συνολική ίσως και "νέα" αντίληψη πραγμάτων. Αυτή ακριβώς η ικανότητα του να συνθέτω τα στοιχεία και δεδομένα που έχω για να κατανοήσω τη "μεγαλύτερη εικόνα" και πολύ περισσότερο να συσχετίσω πως αυτά θα λειτουργήσουν ομαλά σε μία συγκεκριμένη δομή αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα στοιχεία της δουλειάς μου.