Μαργαρίτα Χανιώτη: Το ΜΙΘΕ αποδείχτηκε μια κερδοφόρα επένδυση σε ανθρώπινο κεφάλαιο, ένα γερό θεμέλιο πάνω στο οποίο κτίζω τους επαγγελματικούς μου στόχους

Η Μαργαρίτα μετά την αποφοίτησή της από το ΜΙΘΕ ξεκίνησε να εργάζεται στην εταιρία Κίων Μελετητική Α.Ε.. Σήμερα, παραμένει στην ίδια εταιρεία ως Υπεύθυνη Διαχείρισης Ποιότητας (Quality Assurance Manager), ενώ παράλληλα δραστηριοποιείται, κυρίως σε μελετητικές και κατασκευαστικές εταιρείες, ως Σύμβουλος Συστημάτων Διαχείρισης, σε συνεργασία με τους μεγαλύτερους Φορείς Πιστοποίησης (ISO 9001:2008).
Η ποικιλομορφία του προγράμματος σπουδών του ΜΙΘΕ, δίνει τη δυνατότητα στους σπουδαστές, να αναπτύξουν και να διευρύνουν τον τρόπο σκέψης τους, με αποτέλεσμα να είναι ικανοί να δραστηριοποιηθούν και να εξειδικευτούν σε πολλούς τομείς απασχόλησης. Στο ΜΙΘΕ, η ενασχόληση με πολλά γνωστικά αντικείμενα με βοήθησε να αναπτύξω κριτική και αναλυτική σκέψη, καθώς και τη δυνατότητα να μπορώ να επεξεργάζομαι και να προσφέρω λύσεις στα ποικίλα προβλήματα που προκύπτουν στην εργασία μου. Το ΜΙΘΕ αποδείχτηκε μια κερδοφόρα επένδυση σε ανθρώπινο κεφάλαιο, ένα γερό θεμέλιο πάνω στο οποίο κτίζω τους επαγγελματικούς μου στόχους.