Γιάννης Σέργης: Το ΜΙΘΕ δεν προσφέρει τυποποιημένη γνώση και στείρα εξειδίκευση

Ο Γιάννης μετά το ΜΙΘΕ συνέχισε τις σπουδές του στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (ΜΒΑ) του Πανεπιστημίου Πειραιώς. Προηγουμένως είχε παρακολουθήσει το Πρόγραμμα Συμπληρωματικής Εκπαίδευσης στην Οργάνωση και Διοίκηση Ξενοδοχειακών & Τουριστικών Μονάδων στο Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης του Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Σήμερα είναι Διευθύνων Σύμβουλος στην οικογενειακή επιχείρηση «Ξενοδοχεία Σέργη Α.Ε.» στην πανέμορφη Νάξο.
Το ΜΙΘΕ μου προσέφερε πάρα πολλά. Πέρα από την ευκαιρία να έλθω σε επαφή με ποικίλα γνωστικά αντικείμενα, σε πολλά σε μεγάλο βάθος, πέρα από τις γνώσεις παντός τύπου, πέρα από ορισμένους πολύ καλούς φίλους, η Σχολή μας με βοήθησε να αποκτήσω μία διαφορετική νοοτροπία και έναν διαφορετικό τρόπο σκέψης. Το ΜΙΘΕ δεν προσφέρει τυποποιημένη γνώση και στείρα εξειδίκευση… Η ίδια του η φύση του το «απαγορεύει». Σκεφτείτε πόσοι άραγε να υπάρχουν εκεί έξω που να έχουν έλθει σε επαφή με τόσα πολλά αντικείμενα, που να μπορούν να σκεφτούν διαφορετικά, να δώσουν λίγη φαντασία, που πλέον εκλείπει;